O nás

Elegantní design, nejlepší materiály, inovativní technologie a provedení, to jsou důležité rysy všech našich výrobků – nyní i v minulosti. Kvalita našich výrobků, spolehlivost a přesnost jsou legendární.

Jsme moderní závod v Evropě – Česku, který je vybaven nejmodernějšími CNC stroji a špičkovými odborníky z celého světa. Stali jsme se během krátké doby známí takřka na všech kontinentech. Máme 112 zastoupení v Evropě, Americe, Asii i Africe.

Naši zákazníci, lovci, sportovní střelci i běžní klienti, oceňují především absolutní preciznost, přesnost a spolehlivost, jakož i neustálý progres našich výrobků.
Naše společnost realizovala projekt s názvem „Účast na zahraničních veletrzích v programu Marketing“, reg.č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0002134, který byl předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR a dále společnost realizuje projekt s názvem „Účast na zahraničních veletrzích“ reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013369, který je také předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

V rámci prvního projektu byla podpořena účast na 6 zahraničních veletrzích. Účast na veletrzích vedla ke zlepšení exportního potenciálu společnosti, nárůstu obratu a zisku společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. V rámci druhého projektu společnost žádá o podporu účasti na 3 zahraničních veletrzích. Cílem účasti na dalších veletrzích je další zlepšení exportního potenciálu společnosti.